Persondatapolitik for Fjends Fotoklub

 

Som forening er vi jf. lovgivningen pålagt at have en persondatapolitik, og som en seriøs fotoklub efterlever vi naturligvis dette.

 

Hvilke oplysninger indsamler Fjends Fotoklub om deres medlemmer og hvordan bruges de?

Klubbens kommunikation til medlemmerne sker via telefon og e-mail. Derfor er vi nødsaget til at have dit navn og din e-mailadresse.

Disse oplysninger forefindes ikke på hjemmesiden.

De findes kun på en rundsendt adresseliste

Såfremt man melder sig ud af Fjends Fotoklub, slettes navn telefonnummer og e-mailadresse.

 

Deling af data

Vi deler ikke dine personlige data med andre.

 

Ret til indsigt

Du får et eksemplar af samtykkeerklæringen, som du som medlem skal skrive under på.

 

Sletning af data

Du kan til enhver tid bede om at få slettet alle de data vi har om dig.

For at få slettet dine data sender du en mail til kassereren med angivelse af medlemsnummer og årsagen til, at du ønsker at få slettet dine data.

Enhver anmodning om sletning af data vil blive betragtet som en udmeldelse af Fjends Fotoklub.

 

Brug af billeder

Som medlem/author er du selv forpligtet til, at indhente samtykke fra portrætterede personer som fremgår af billeder der anvendes på klubbens hjemmeside, den lukkede Facebook gruppe, udstillinger, konkurrencer m.v.

Amager Fotoklub kan således ikke drages til ansvar for billeder medlemmer uploader til klubbens hjemmeside, den lukkede Facebook gruppe eller indleverer til udstillinger, konkurrencer m.v.

Såfremt en portrætteret person henvender til Amager Fotoklub og beder om at få fjernet et billede fra klubbens hjemmeside eller udstilling, vil vi til enhver tid efterkomme dette.

Vi henviser i øvrigt til Datatilsynets retningslinjer omkring brug af billeder på Internettet.

Som medlem af Fjends Fotoklub må du forvente, at der kan blive taget billeder af dig ved vores arrangementer, herunder klubaftener, fototure m.v. som bliver lagt på klubbens hjemmeside og vores lukkede Facebook gruppe.

Skulle der fremgå krænkende billeder af dig, kan du anmode om at få dem slettet ved enten at kontakte den enkelte fotograf eller sende en mail til formanden med præcisering af hvilket billede det drejer sig om.

 

Hvor opbevarer vi data?

Alle data opbevares hos kassereren.

 

 

Persondatapolitikken kan løbende blive revideret og derfor vil der kunne forekomme ændringer.
Disse ændringer vil i så fald blive adviseret over for medlemmerne via e-mail.

 

Samtykkeerklæring til brug ved medlemskab af Fjends Fotoklub

Jeg giver samtykke (”siger specifikt ja”) til nedennævnte:
 

 

     x   At klubben registrerer oplysninger om samtykke, givet som nævnt under ”Registrerede
          oplysninger om medlemmer”

     x  At klubben anvender oplysninger om samtykke, givet til klubbens hjemmeside som nævnt
          under ”Oplysninger til hjemmesider”

 

Samtykkegiver

 

Navn (fulde)
Adresse
Postnummer / By
E-mail
Tlf.nr. / Mobil

XXXX XXXXXXX

XXXXXXX XX

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

 

 

Registrerede oplysninger om medlemmer

 

Stamoplysninger om medlemmet:
Navn • Adresse • Postnummer • By • Tlf.nr. (Privat) • Mobil nr. (Privat) • E-mail (Privat)

Andre oplysninger der registreres:
Foto • Situationsfoto •

 

Oplysninger til hjemmeside

 

Navn •

 

Samtykkegivers rettigheder

Jeg er bekendt med, at Persondataforordningen giver mig følgende rettigheder:

·         Retten til information om behandlingen

·         Oplysningspligt. Ret til – uden forespørgsel – at blive oplyst om behandling af oplysninger
Indsigt. Ret til – på forespørgsel – at få indsigt i hvilke oplysninger der behandles samt kopi af disse

·         Berigtigelse. Ret til at få urigtige oplysninger berigtiget

·         Sletning. Ret til at få slettet oplysninger (”retten til at blive glemt”)

·         Begrænsning. Ret til at kræve begrænsning af behandling (”blokering”) i en periode

·         Indsigelse. Ret til at gøre indsigelse mod behandling

·         Automatiske afgørelser. Ret til Indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser og profilering

·         Samtykke til brug af data. Ret til at der skal foreligge samtykke til brug af data

·         Kræve samtykke tilbage. Ret til at kræve samtykke tilbage

·         Brud på datasikkerheden. Ret til underretning om brud på datasikkerheden

·         Klage. Ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet

Jeg er bekendt med at jeg kan læse mere om Persondataforordningen på www.Datatilsynet.dk

 

 

 

 

     

 

jeg bekræfter ved min underskrift på denne erklæring, at: 

ü  Jeg er indforstået med ovennævnte databehandling

ü  Jeg er indforstået med, at det er frivilligt, at underskrive denne samtykkeerklæring

ü  Jeg er oplyst om, at jeg kan kontakte Fjends Fotoklub, Iglsøvej 68 b, 7850 Stoholm J. på formandens tlf. nr.
for at gøre brug af mine rettigheder

ü  Jeg er oplyst om, at jeg kan klage over behandling af personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, Tlf.: 3319 3200, eller  via e-mail:  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Samtykkegives underskrift 

Dato

Underskrift

  • Visninger: 545